Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών

Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου, έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η πρωτοβουλία προωθεί την κατανόηση των δικαιωμάτων των ασθενών ως θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και μέτρων που στοχεύουν στην προστασία αυτών των δικαιωμάτων, στη βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και στην πιο άμεση συμμετοχή των ασθενών στη διαχείριση της δικής τους υγειονομικής περίθαλψης.