Αρχαιρεσίες ΝΕΜΕΣΙΣ – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Αρχαιρεσίες ΝΕΜΕΣΙΣ – Ανακοίνωνση Αποτελεσμάτων

Αρχαιρεσίες ΝΕΜΕΣΙΣ – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

 

Θεσσαλονίκη, 10 Φεβ 2023

 

Προς: Μέλη ΝΕΜΕΣΙΣ

 

Θέμα: Αρχαιρεσίες ΝΕΜΕΣΙΣ – Ανακοίνωνση Αποτελεσμάτων

 

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη, το Σωματείο ΝΕΜΕΣΙΣ διενέργησε αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, παρουσία διορισμένων δικαστικών αντιπροσώπων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών εξελέγησαν οι εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Παπαστεργίου Ελένη

Όρκας Στέργιος

Κωστάκη Ελισάβετ

Πιττάκης Δημήτριος

Τρόκος Αναστάσιος

 

Αναπληρωματικοί

Κοντούλης Ιωάννης

Ραπτόπουλος Δημήτριος

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Παπαστεργίου Ιλιάδα

Παπαστεργίου Δέσποινα

Φωτιάδου Βασιλική

 

Κατόπιν συγκλίσεως των εκλεγέντων από τον πλειοψηφίσαντα, και μετά από μυστική ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Προέδρος: Παπαστεργίου Ελένη

Αντιπρόεδρος: Πιττάκης Δημήτριος

Γ. Γραμματέας: Κωστάκη Ελισάβετ

Ταμίας: Όρκας Στέργιος

Τακτικό Μέλος: Τρόκος Αναστάσιος 

Αναπληρωματικά Μέλη: Κοντούλης Ιωάννης

                                          Ραπτόπουλος Δημήτριος

 

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

 

            Η Πρόεδρος                                                                                     Η Γενική Γραμματέας

       Ελένη  Παπαστεργίου                                                                             Ελισάβετ Κωστάκη